Dobijte grant do 20% od vrednosti Vaše investicije u energetski efikasnu tehnologiju/proizvod!

Potrošnju energije u Vašem domaćinstvu možete smanjiti primenom mera energetske efikasnosti i odabirom energetski efikasnih tehnologija. Na taj način se ostvaruju finansijske uštede, osigurava komfor stanovanja, te doprinosi zaštiti okoliša.

Mi brinemo o finansijama i udobnosti!

 

Troškovi pomoćnih aktivnosti prihvatljivi za obračun finansijskog podsticaja mogu obuhvatiti sledeće: pomoćni materijali, dostava i instalacija do utvrđenog maksimalnog procenta troška date mere.

Na Zapadnom Balkanu, u državama Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Severnoj Makedoniji, EBRD GEFF kreditna linija osigurava sredstva za ulaganja u domenu zelene ekonomije u stambeni sektor, kao i za kompanije koje kroz svoje proizvode i usluge omogućuju energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije za domaćinstva. Ukupni iznos kreditne linije za zapadni Balkan iznosi 85 miliona eura.

EU bezpovratni podsticaj do 20%!

Kome je namenjen?

Sledeće kategorije zajmoprimaca imaju pravo na kreditnu liniju:

 • Fizička lica koja poseduju ili žive u kući ili stanu u kojem nameravaju implementirati prihvatljivu investiciju.
 • Skupine fizičkih lica, stambene zadruge, udruženja etažnih vlasnika stanova
  u višeetažnim objektima ili drugo slično telo koje predstavlja interese stanara.
 • Upravitelji, uslužne kompanije, kao što su kompanije za upravljanje (održavanje) stambenim zgradama i kompanije za energetske usluge (ESCO), koje obezbeđuju održavanje, rad, funkcionalnost instalacija, ugradnju, izgradnju, obnovu ili slične usluge prema ugovoru s pojedincima i stambenim udruženjima.
 • Prodavci koji isporučuju i/ili prodaju prihvatljive tehnologije navedene u GEFF Tehnološkom selektoru.
 • Proizvođači koji proizvode odgovarajuće tehnologije navedene u GEFF Tehnološkom selektoru i planiraju održavati ili proširiti ovaj deo svoje  proizvodnje.
 • Jednostavan izbor tehnologija, tj. opreme, aparata, materijala i/ili inžinjerskih sistema prihvatljivih za finansiranje, putem GEFF Tehnološkog selektora.
 • Tehnološki selektor služi kao online katalog koji nudi kupcima uvid u energetski efikasne tehnologije odobrene od strane GEFF-a i dostupne po pristupačnim cenama.
 • EU grant u vrednosti do 20% od iznosa investicije kao podsticaj za investiranje u zelene tehnologije.
 • Doprinos poboljšanju energetske efikasnosti u stambenom sektoru.

Posetite GEFF Web sajt.

Prihvatljive tehnologije

Prednosti tehnološkog selektora

Za kupce:

 • Ponuda rešenja/tehnologija koja smanjuju potrošnju energije i za koja se ostvaruje pravno na EU podsticaj;
 • Online katalog proizvoda i proizvođača/prodavaca zelenih tehnologija.

Za proizvođače/prodavce/montere:

 • Promocija proizvoda i usluga;
 • Potvrda da su proizvodi prihvatljivi za finansiranje/EU podsticaj;
 • Izgradnja partnerskih odnosa sa bankama – GEFF finansijskim partnerskim institucijama.

Za banke:

 • Jednostavna provera prihvatljivosti za finansiranje/EU podsticaj.

Smernice za klijenta

1. Otvorite Tehnološki selektor na www.ebrdgeff.com/serbia, kako biste odabrali tehnologije u koje želite da investirate.
2. Kreirajte potvrdu o prihvatljivosti (sertifikat). Odštampajte je, sačuvajte ili zabeležite broj iste.
3. Preuzmite predračun(e) za željene tehnologije od odabranog(ih) isporučilaca.
4. Aplicirajte za kredit. Popunite zahtev za kredit i podnesite ga zajedno sa obaveznom dokumentacijom.
5. Instalirajte/ugradite tehnologiju. Preuzmite fakturu i potvrdu o plaćanju.
6. Popunite zahtev za verifikaciju i podnesite ga u banci uz obaveznu dokumentaciju.
7. GEFF tim će verifikovati da je tehnologija instalirana, što takođe može zahtevati izlazak na teren i potrvdu na licu mesta. Nakon uspešne verifikacije, banka će na Vaš račun izvršiti uplatu podsticaja za investiranje. Osnov za obračun finansijskog podsticaja čine cena osnovne tehnologije i troškovi pomoćnih aktivnosti do limita definisanih u Tabeli 1.

Pozovite nas!

ECOM Profit